تعرفه های طراحی گرافیک 1403 - طرح کهن

سفارش طراحی اوراق اداری دورو

سفارش طراحی اوراق اداری دورو

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی اوراق اداری  یکرو

سفارش طراحی اوراق اداری یکرو

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

5,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
طراحی آگهی وب سایت

طراحی آگهی وب سایت

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

5,000,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی استند پاپ آپ

سفارش طراحی استند پاپ آپ

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

4,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
طراحی کارت ویزیت دورو

طراحی کارت ویزیت دورو

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

4,500,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش
طراحی آیکن هایلایت استوری

طراحی آیکن هایلایت استوری

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

4,700,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی استوری اینستاگرام

سفارش طراحی استوری اینستاگرام

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,000,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش