تعرفه های طراحی گرافیک 1403 - طرح کهن

تک رنگ

تک رنگ

زمان اجرا :

5-6 روزکاری

15,000,000 ریال

7,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی تقویم رومیزی ماهیانه یک رو

سفارش طراحی تقویم رومیزی ماهیانه یک رو

زمان اجرا :

5-6 روزکاری

15,000,000 ریال

12,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی تقویم دیواری تک برگ سالانه

سفارش طراحی تقویم دیواری تک برگ سالانه

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

7,500,000 ریال

6,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی تابلو فروشگاهی

سفارش طراحی تابلو فروشگاهی

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

5,500,000 ریال

4,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی پست تلگرام

سفارش طراحی پست تلگرام

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی بیلبورد

سفارش طراحی بیلبورد

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

8,000,000 ریال

6,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی بسته بندی

سفارش طراحی بسته بندی

زمان اجرا :

7-8 روزکاری

15,000,000 ریال

12,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی بدنه وسایل نقلیه

سفارش طراحی بدنه وسایل نقلیه

زمان اجرا :

6-7 روزکاری

15,000,000 ریال

12,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی استند رول آپ

سفارش طراحی استند رول آپ

زمان اجرا :

2- 3 روزکاری

4,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
 سفارش طراحی بنر شهری

سفارش طراحی بنر شهری

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش