تعرفه های طراحی گرافیک 1403 - طرح کهن

طراحی لوگو ترکیبی (تلفیقی)

طراحی لوگو ترکیبی (تلفیقی)

زمان اجرا :

7-12 روزکاری

45,000,000 ریال

35,000,000 ریال

ثبت سفارش
 لوگو تصویری

لوگو تصویری

زمان اجرا :

7-12 روزکاری

3,500,000 ریال

25,000,000 ریال

ثبت سفارش
 لوگو نوشتاری

لوگو نوشتاری

زمان اجرا :

7-12 روزکاری

20,000,000 ریال

12,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی لایت باکس

سفارش طراحی لایت باکس

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

7,500,000 ریال

5,500,000 ریال

ثبت سفارش
 سفارش طراحی کاور سی دی

سفارش طراحی کاور سی دی

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

5,000,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
صفحات گرافیکی کاتالوگ هر صحفه

صفحات گرافیکی کاتالوگ هر صحفه

زمان اجرا :

6-7 روزکاری

3,000,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش
طراحی جلد کاتالوگ

طراحی جلد کاتالوگ

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

7,500,000 ریال

6,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی سررسید

سفارش طراحی سررسید

زمان اجرا :

10-15 روزکاری

35,000,000 ریال

30,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی روزنامه

سفارش طراحی روزنامه

زمان اجرا :

5-6 روزکاری

15,000,000 ریال

12,000,000 ریال

ثبت سفارش
تمام رنگی

تمام رنگی

زمان اجرا :

4-7 روزکاری

18,000,000 ریال

10,000,000 ریال

ثبت سفارش