سفارشات سازمانی و شرکتی

افتخار داریم که اعلام نماییم در  زمینه طراحی  گرافیک ایجاد هویت بصری برای شرکت ها، سازمان ها و هر گونه کسب و کاری  به عنوان تأمین کننده در خدمت کلیه شرکت ها و سازمان های بزرگ و متوسط در سرتاسر کشور می باشیم.
در این راستا این شرکت آماده است با واحد های تدارکات و پشتیبانی یا روابط عمومیِ شرکت ها، سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی اعم از وزارتخانه ها، نهادها، ادارات و شرکت های تابعه، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، کارخانجات تولیدی، بیمارستان ها، دانشگاه ها و سایر  شرکت های تولیدی، بازرگانی یا خدماتی به هر سه صورت فاکتوری، استعلامی یا شرکت در مناقصه همکاری نماید. و امتیازات ویژه ای در نظر گرفته ایم